Nekurkite naujo, labai trumpo puslapio potemėms, kai jos tinka jau esančiam puslapiui.