Hvis du velger "Norsk" i Språkinnstilling i din BrukerProfil får du også e-post på norsk.