Denne siden viser hvor ofte en side ble levert ut siden begynnelsen av loggen. Den har ingen intelligens, enhver visning teller som et treff.