En lista på sidor som aldrig har ändrats eller inte har ändrats på mycket lång tid. Det är en lista på de äldsta sidorna i redigeringsloggen.

2008-02-03
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 12:49 Info localhost converted to 1.6 markup
2009-03-27
[DIFF] 20:21 Info VivienMalerba Revert to revision 4.
2009-08-25
[DIFF] 09:37 Info VivienMalerba
2010-01-16
[DIFF] 17:52 Info VivienMalerba
2010-05-01
[DIFF] 19:01 Info Razan Abbass
2010-07-01
[DIFF] 19:47 Info VivienMalerba
[DIFF] 19:51 Info VivienMalerba
[DIFF] 20:02 Info VivienMalerba
[DIFF] 20:44 Info VivienMalerba
[DIFF] 20:46 Info VivienMalerba
2010-09-07
[DIFF] 19:20 Info VivienMalerba